2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları

Bodrum Gümüşlük 1759 Parsel Devre Mülk Malikleri Olağan Genel Kurulu 15.01.2017 tarihinde ana taşınmazın bulunduğu yerde yapılmıştır. Sizlere bildirilen gündem çerçevesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

  1. 2016 faaliyet yılında yönetimde bulunan Yönetici, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ’in ayrı ayrı ibrasına yapılan oylama sonucunda Genel Kurul’a katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.
  2. 2017 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
  3. Yönetime gider kalemlerinde fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. 2017 faaliyet döneminde görev alacak Yönetici, Yönetim Kurulu ve Denetçiler aşağıdaki şekilde oy birliği ile seçilmiştir:

Yönetici                                                   M.Berke Nizamoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri                           Şeref Ünal Kaptan, Dinçer Pektaş, Z. Zehra Önder, S.Caner Sezgin

Denetleme Kurulu Üyeleri                       Ö.Görkem Tuncel. Serkan Ak, F.Münevver Burat

2017 yılı Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine; İbrahim Bağış. Siyami Kırca seçilmişlerdir.

2017 yılı Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine; Cüneyt içel ve Cüneyt Kolcuoğlu seçilmişlerdir.

        5. Yönetici ve Yönetim Kurulu’na şirket veya şahıslarla işletme sözleşmesi yapması konusunda yetki verilmesi oy çokluğu           ile kabul edilmiştir.

        6. Yönetici ’ye üçüncü şahıslar ve/veya devre mülk malikleri tarafından açılacak ve aynı zamanda üçüncü şahıslar ve/veya           devre mülk maliklerine karşı açılacak dava ve icra takiplerine karşı devre mülk malikleri yöneticiliğine tam yetki ile temsile             ve dilediğinde avukat ile temsil ettirme yetkisinin verilmesi hususunun kabulüne oy çokluğu ile karar verilmiştir.

        7. Yönetici ’ye gerektiğinde istihdam edilecek görevliler ile ilgili olarak dilediği şartlar ile hizmet akdi yapmaya ve bu akdi                fesih etmeye, bu şartlar ile ilgili kurum  ve kuruluşlar nezdinde her türlü işlemler için müracaatta bulunmaya, takip etmeye            ve sonuçlandırmaya, dilediği bankada banka hesabı açmaya, kapamaya, para çekmeye ve yatırmaya, bu hesaplardan                üçüncü şahıslara havale ve EFT işlemleri yapmaya, her türlü hukuki tasarruf içeren tüm işlemleri yapmaya, ATM’den para            çekme ve yatırma konusunda bankadan ATM kartı talep etme ve almaya, sair hususlara dair her konuda yetki verilmesine            oy çokluğu ile karar verilmiştir.

        8. Yönetici ve  Yönetim Kurulu’na devre mülk bağımsız bölümleri ile 1759 no.lu parsel üzerinde sair alt ve üst yapı tesislerin          yeniden inşası, tamiratın yapılması, bina içi mobilya ve diğer gerekli eşya ( demirbaşlar ) ve tesisatın yenilenmesi ve satın             alınması; özetle tesisin tamamının işletmeye hazır hale getirilmesi için gereken tüm işlemlerin yaptırılması için aldığı tam            yetki kapsamında alt ve üst yapı tamir, tadilat ve yenileme işleri giderlerine ilgili şirketler ile görüşme yapmaya ve                          gerektiğinde bu konuda sözleşme imzalamaya ve bu bağlamda devre mülk sözleşmesinin 9. Maddesine göre tespit                      edilecek olan her türlü mülk maliki tarafından ödenecek olan “genel gidere katılma payının” maliklerden toplanması                     yetkisinin verilmesine, toplayamadığı malikler ile ilgili gerekli hukuki işlemleri başlatmaya, icra takibi yapmaya ve                            sonlandırmaya yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.