Olagan Genel Kurul Davet Mektubu 2017

 

Değerli Üyemiz,                                                                                                                                                              

 

Bodrum Gümüşlük 1759 parsel Devre Mülk Malikleri olağan genel kurulu aşağıda yazılı Gündem’in görüşülmesi için 08.01.2017 tarihinde saat 09.00 da Muğla ili Bodrum ilçesi Koyunbaba mevkii 1759 Parsel ( ana taşınmazın bulunduğu yerde)  yönetim binasinda toplanacağı ve birinci toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının çoğunluk aranmaksızın 15.01.2017 tarihinde saat 09.00`da aynı adreste toplanacağı devre mülk maliklerine bildirilmesi gereği iş bu davet çağrısı yapılmıştır. İleride bir karışıklığa sebep vermemek için bu mektup yöneticiliğimizde kayıtlı adresinize gönderilmiştir ve tebliğ niteliğindedir. Kaybetmeniz ya da ulaşmaması halinde bir kopyası www.panclub.com.tr  web adresinde duyurular kısmında mevcuttur. Üyelerimiz Kat Mülkiyeti kanununun ve tanzim edilmiş sözleşmelerin ilgili maddeleri gereğince her türlü adres değişikliklerini yöneticiliğimize yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve hazirun cetvelinin imzalanması
 2. Divan Heyetinin seçimi ve saygı duruşu
 3. 09.01.2016 tarihinden bu güne kadar geçen döneme ait faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi
 5. Yönetimde bulunan Yönetici, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
 6. 2017 yılı tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
 7. Yöneticiye gider kalemlerinde fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi
 8. Yeni dönemde görev alacak Yöneticinin ve Devre Mülk Sözleşmesi’nin 12/A maddesi gereği Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
 9. Yeni dönemde görev alacak asil ve yedek Denetçilerin seçimi
 10. Yönetici ve Yönetim Kuruluna şirket veya şahıslarla işletme sözleşmesi yapması konusunda yetki verilmesine,
 11. Yöneticiye üçüncü şahıslar ve/veya Devre Mülk Malikleri tarafından açılmış veya açılacak ve aynı zamanda üçüncü şahıslar ve/veya Devre Mülk Maliklerine karşı açılacak dava ve icra takiplerine karşı Devre Mülk Malikleri Yöneticiliğine tam yetki ile temsile ve dilediğinde avukat ile temsil ettirme yetkisinin verilmesine,
 12. Yöneticiye gerektiğinde istihdam edilecek görevliler ile ilgili olarak dilediği şartlar ile hizmet akdi yapma ve bu akdi fesih etmeye, bu şahıslar ile ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü işlemler için müracaatta bulunmaya, takip etmeye ve sonuçlandırmaya, dilediği bankada banka hesabı açmaya, kapamaya, para çekmeye ve yatırmaya, bu hesaplardan üçüncü şahıslara havale ve eft işlemleri yapmaya, her türlü hukuki tasarruf içeren tüm işlemleri yapmaya, ATM’den para çekme ve yatırma konusunda bankadan ATM kartı talep etme ve almaya, sair hususlara dair her konuda yetki verilmesi
 13. Yönetici ve Yönetim Kurulu’na Devre Mülk bağımsız bölümleri ile 1759 no’lu parsel üzerinde kurulu sair alt ve üst yapı tesislerinin yeniden inşaası, tamiratın yapılması, bina içi mobilya ve diğer gerekli eşya ( demirbaşlar )ve tesisatın yenilenmesi ve satın alınması özetle Tesisin tamamının işletmeye hazır hale getirilmesi için gereken tüm işlerin yaptırılması için aldığı tam yetki kapsamında alt ve üst yapı tamir, tadilat ve yenileme işleri giderlerine ilgili şirketlerle ile görüşme yapmaya ve gerektiğinde bu konuda sözleşme imzalamaya ve bu bağlamda Devre Mülk Sözleşmesi’nin 9. Maddesine göre tespit edilecek olan her devre mülk maliki tarafından ödenecek olan “ genel giderlere katılma payının “ maliklerden toplanması yetkisinin verilmesine, toplayamadığı malikler ile ilgili gerekli hukuki işlemleri başlatmaya, icra takibi yapmaya ve sonlandırmaya yetki verilmesine.
 14. Dilek ve temenniler
 15. Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının İmzalanması,
 16. Kapanış

 

Yonetim Kurulu